Posted by admin on

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 Tisvildelejeforeningen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lørdag den 25. august, 2018, kl. 10.00 i Redningshuset v. Stejlepladsen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vedhæftet tilsammen med notat om krav vedr. Musik i Lejet).
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

pbv

Tim Jensen, formand & Jacob Borch, sekretær