"Syntes i den grad at Musik i Lejet har udviklet sig til at blive en alt for stor belastning for Tisvilde. Min familie har haft sommerhus i årtier og jeg er kommet her siden jeg var barn. Jeg støtter derfor op om foreningen for at gøre noget for at stoppe den uheldige udvikling af en perle af en sommerby der slet slet ikke kan klare det pres en stor kommerciel festival som Musik i Lejet lægger på den lille by."

"Er modstander af den maltraktion der foregår af Tisvildeleje i forbindelse med Musik i lejet og diverse andre arrangementer så som X-terra, montainbike-løb i skoven og lign. som forstyrre dyreliv, beboere og feriegæster."

"Jeg er tilbagevendende gæst i lejet og er bekymret for udviklingen."

"Jeg har læst foreningens brochure og er enig i de erklærede målsætninger. Især er jeg bekymret for udviklingen i nogle af sommerens turist-aktiviteter, som i væsentlig grad gør byen og dens omegn til et larmende inferno i flere dage og nætter. Udbyggende aktiviteter er som regel en fordel for byen og ikke mindst dens næringsliv, men landliggernes interesser bør også tilgodeses. Når dette er sagt, er det ikke kun festivaldeltagerne, der bør klandres. Også de fastboende benytter lejligheden til at larme døgnet rundt i disse perioder. Tilsyneladende tiltager larmen og skrald-volumen år efter år, hvilket ikke er acceptabelt - set med mine øjne. Vi bør værne om Tisvildelejes enestående natur og kultur - den er vidt berømmet, og med god grund."

"Jeg kan ikke forstå man kommercialiserer den hyggelige by med musik i lejet. Det fylder alt for meget…!"

"Ønsker at bevare Tisvildeleje som den er uden formeget Dyrehavsbakken hulumhej m.v."

"Har tilbragt mine somre i Tisvildeleje siden 1935. Frygter nu at Lejet bliver Tivoliseret med koncerter Musik i Lejet og en afskæring af den normale trafik til P-pladsen, som har fundet sted hver sommer til glæde for de besøgende og fastboende."

"Jeg sympatiserer med Tisvildelejeforeningens holdninger til den belastning af vores område som accelererer år for år, med forurening og larm. Der kan ikke sættes tal på de plastik- og glaskrus, flasker, pølsepapir, cigaretskod o.s.v jeg har samlet op ude- og indenfor hegnet mod gaden- i specielt festivalperioden. Det har kunnet mærkes med teltlejren ved skolen. Parkering trods forbud i begge sider af vejen har også skabt problemer."

"Vi elsker Tisvilde og den afslappede atmosfære, ro og rå natur der er her - og sådan skal det blive med at være. Synes det hyggelige går væk når ungerne bygger sandslotte med cigaretskodder i."

"Så er støjhelvedet slut, har mødt fremmede mennesker i min have der syntes det var helt ok at forrette deres nødtørft, og i øvrigt mente at havemøbler var et fælles anliggende. Den lille lokalpolitiske ejendomsmægler, der formegentlig bor i passende afstand synes det er skønt for lokalmiljøet og erhvervslivet (der består af 5-10 personer) hvad har han gang i, vi har været til stedeit Tisvildeleje siden 1936 altså flere generationer, så det er ikke et spørgsmål om at lade være med at anskaffe sommerhus her, vi var her "lissom"først. Alle brandveje var blokeret, tænk på en græs/skovbrand, der er ikke muligheder for at komme frem for brandvæsene, endsige at evakuere evt tilskadekomne. Vi har ikke lukket et øje i 3 nætter. Begræns festivallen, den er helt ude af kontrol. Eller bedre flyt den, ingen store festivaller ligger i en by, men ude på Lars T mark, med god grund. Samtidigt er der animerede fester overalt i byen, forældre har tydeligvis overladt husene til den yngre generation, der naturligvis benytter larmen til at dække over egen larm. Jeg har i 3 dage været omgivet af meget høj musik til 05.00. Godt initiativ til Tisvildelejeforeningen"

"Jeg sympatiserer med Tisvildelejeforeningens holdninger til den belastning af vores område, som fx har manifesteret sig i dette års stærkt udvidede »Musikfestival«. Hvad denne førte med sig af larm, forurening af strandens nærområder, såvel som haver og fortove hos Hovedgadens beboere, er ude af proportioner med, hvad der er rimeligt i vort begrænsede område."

"For at undgå tivolisering, som vi oplevede i GL.Skagen"

"Synes Tisvilde skal være en livlig og attraktiv by med kulturelle aktiviteter, men det skal ske med respekt for byens ånd og historie".

"Jeg ønsker et Tisvilde, som er for alle med både kultur og natur".

"For at støtte foreningens arbejde, for et autentisk Tisvilde".

"Jeg ønsker at særlig Tisvilde strand skal forblive en naturstrand, ikke en strand med for mange aktiviteter".

"Det siges at Musik i Lejet kun opholder den officielle P-plads ved stranden i 3 dage. Men hele perioden med opsætning/nedtagning og oprydning tager op imod 3 uger. Det er en P-plads til alles frie brug og en mulighed for borgere til at komme tæt på stranden med familien i sommerferien. Juli er officielt industriferie og i den periode har man valgt, at Musik i Lejet har ret til at booke P-pladsen og hele byen i øvrigt. Det er ikke rimeligt i forhold til den del af brugere af strandområdet, som ikke har interesse i musikfestivalen. Hvorfor forlænger man ikke sommeren i Tisvilde ved at lægge festivalen udenfor højsæsonen enten som intro eller afrunding på sæsonen? Havefester og meget høj udendørs musik følger i kølvandet på Musik i Lejet som helt legitimt. Det er bare sarte naboer eller kværulanter der er tale om, hvis man overhovedet tør sige noget til pågældende. Det er jo sin sag at stille op hos naboen med 20-30 fulde gæster med et musikanlæg på fuld drøn og bede om at få skruet ned. Lejet udvider sig og er med Månedanserens baghave placeret på et areal endnu tidligere i optakten til de tiltag der med tiden har udviklet sig i perioden med Musik i Lejet. Dvs. Maya er ikke den sidste opsætning af mad og ølservering. Ligeledes har det været nødvendigt at tilbyde shuttlebusser til et areal helt oppe ved Godhavn Station. Og på det stationære P-areal til Godhavn S er der cykeludlejning. Fine tilbud i betragtning af man forsøger at afvikle Musik i Lejet på en kontrolleret måde, men det er på bekostning af at inddrage hele sommerhusområdet fra Tisvildeleje By og til og med området rundt om Godhavn Station. Vi er bekymrede for, at det rykker/udvikler sig endnu mere og vil kræve yderligere arealer involveret under afvikling af festivalen. Vores oplevelse er, at festivalen er blevet alt for stor. Vi savner, at festivalen bliver revurderet i sin størrelse og støjniveau. Det kan ikke være rigtigt, at sommerhusejere og beboere i byen er tvunget til at forlade Tisvilde i den bedste det af sommeren fordi enhver prioritering er med fordel til Musik i Lejet. Vi ser meget gerne festivalen reduceret til det halve både scenemæssigt og på P-pladsen. Vi husker da der blevet mindre koncerter på græsarealet ved fiskerhusene. Det var hyggeligt. Det her er ikke hyggeligt, det ligner enhver festival med druk, urin og affald overalt. Lige udenfor festivalens monumentale indgangsportal på P-pladsen var der sidste år opstillet toiletvogne og åbne pissoir - praktisk, men hverken hyggeligt eller vellugtende. Vi var forundrede over, hvor grimt det hele var. Dyrehavsbakken har sin egen historie og traditioner, og det her mindede noget om det, dog kan det være hyggeligt at gå en tur på Dyrehavsbakken. Det fredede naturområde Tisvilde Hegn tages der ikke hensyn til. Svineri og nedtrampede planter er det man møder efter festivalen. Og er der ikke regn i uge 30, har man fornøjelsen af lugten af urin længe efter, hvis man overhovedet har lyst til at bevæge sig hen i området. Vi læste artiklen i Frederiksborg Amtsavis fra den 16. februar om kritik af MIL's regnskab. Vil blot lige kommentere den sammenligning Lars Thykier gør med Røde Kors-ansatte, om at de også skal have løn. Røde Kors arbejder for sårbare og udsatte, det er ikke et eventbureau, som brødrenes bureau er. Det er at tage munden for fuld i forhold til Røde Kors' indsats i samfundet. https://sn.dk/Gribskov/Ny-kritik-af-festival-regnskab/artikel/812942"

Bliv medlem af Tisvildelejeforeningen