Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra den stiftende generalforsamling den 6. oktober 2013

Referat af stiftende generalforsamling c/o Jacob Borch, Hovedgaden 108, 3200 Tisvildeleje.

Jacob Borch bød velkommen og redegjorde kort for baggrunden for initiativet. Navne på deltagende blev sammenholdt med tilmeldte og registreret. Jacob Borch bad Tim Jensen fungere som mødeleder.

Efter at have konstateret udelt enighed om, at foreningen var nødvendig og skulle stiftes, drøftedes formålsparagraf.

Drøftelsen omfattede spørgsmål om at finde balance: mellem forsøg på at forhindre såvel realisering af planer om faste anlæg (fx af badeanstalt) som de værste følger af diverse events (tivolisering, larm, a ald, druk m.v.); mellem fastboendes og landliggeres interesser; mellem nødvendig udvikling og unødvendig og uheldig udviklin (eller: mellem for bombastisk fastholden i det der har været Tisvildeleje og en lidt større åbenhed over for noget af det nye).

Formålsparagraf i vedtagne vedtægter (vedlagt) er resultat af disse drøftelser, og der var udelt enighed om de nu udtrykker grundlæggende principper, alle kan stå inde for, omend det blev understreget, at eventuelle detaljer i vedtægter naturligvis kan tilrettes ved første ordinære generalforsamling.
Foreningens navn blev ’Tisvildelejeforeningen’. Håbet er, at også navnet udtrykker de forsamledes vilje til at stå sammen om og ’slås’ for det Tisvildeleje, som de – i lighed med mange andre – finder det værd at ’slå et konstruktivt slag’ for. Foreningen er ’bare ’ imod, men også for.

Udkast til vedtægter blev ændret et par enkelte steder herudover; bl.a. blev det vedtaget, at bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, at den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, og at generalforsamlingen afholdes i Tisvildeleje.

Herefter valgtes foreningens første, midlertidige bestyrelse

Jacob Borch
Conny Jensen
Ole Jensen
Tim Jensen
Morten Remmer

Det aftaltes, at denne midlertidige bestyrelse kunne supplere sig selv med endnu et medlem om nødvendigt.

Bestyrelsen konstituerede sig med Tim Jensen som formand og Jacob Borch som sekretær/kasserer. Sidstnævnte vil etablere email adresse og hjemmeside, så interesserede kan indmeldes, så snart vedtægter er renskrevet.
De på stiftende generalforsamling forsamlede modtager referat og vedtægter, og alle lovede at fortælle om foreningen til alle mulige interesserede.
Så snart hjemmeside er på plads og flere har haft mulighed for at indmelde sig, vil bestyrelsen annoncere foreningens etablering og formål og – efter efter at have prioriteret opgaver på et første bestyrelsesmøde – gå i gang med arbejdet.

Tim Jensen, 6.10.2013.