Debat indlæg og svar bragt i ugeposten, November 2018:

Debat: Skal Musik i Lejet halveres? NEJ, siger jeg!

AfPoul Borring  
Hovedgaden 65B  
3220 Tisvildeleje

Som nytilflyttet helårsbeboer i Tisvildeleje har jeg fulgt debatten i pressen om, at Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (GfTO) synes, at Musik i Lejet fylder for meget, og skal reduceres, gerne til det halve! Hvorfor, kunne man spørge?

Det har jeg forsøgt at undersøge lidt mere om, og der er mange meninger om den sag!

Disse meninger bør anerkendes i respekt, men samtidig udfordres! For kan det passe, at en forening med ca. 400 medlemmer, og hvor en hel del, herunder flere af bestyrelsesmedlemmerne, bor i København og omegn, skal “bestemme” hvilket omfang MIL skal ha’? NEJ! 

Som nytilflyttet helårsbeboer fra begyndelsen af juni 2018 har det naturligvis medført, at jeg er interesseret i, hvad der rører sig Tisvilde og omegn, herunder den verserende debat om MIL’s aktiviteter og omfang.

Mit kendskab til Tisvilde går tilbage til 70’erne, og siden mit første besøg i Tisvilde har jeg følt mig knyttet til byen, til livet, og ikke mindst naturen.

Min bopæl er nu i downtown Tisvildeleje, med deraf følgende fordele og ulemper 🙂 … De sidste er der ikke så mange af!

Det har været rigtig dejligt, at møde en åbenhed fra første dag. F.eks. hos Tisvilde-bageren til en kop morgenkaffe efter en morgendukkert i dejlige Kattegat, jazz på kroen, samspisning med lokale borgere i medborgerhuset i Ørby etc.

MIL var jeg blevet “advaret” om, og for mit vedkommende, hvor mit soveværelse er 25-50 meter fra Hovedgaden, var jeg selvfølgelig spændt på, hvordan det ville forløbe.

Resultat: Ingen genererende støj eller ubehageligheder af nogen art.

En positiv oplevelse på alle måder, når det tages i betragtning, hvor mange mennesker den lille stad skal absorbere på så kort tid.

Ved lidt tættere læsning på GfTO’s hjemmeside, herunder referat fra generalforsamling kan læses, at;

GfTO’s mål er, at bevare Tisvilde i en harmonisk udvikling, hvilket f.eks. indebærer, at der på grundejerforeningens generalforsamling var enighed om, at Musik i Lejet må justeres på en række punkter.

Således at festivalen ikke i den grad overdøver alle andre initiativer eller forhindrer folk i tilgang til fred og ro på strand og i skov.

I al respekt må jeg vel konstatere, at GfTO ikke repræsenterer flertallet i Tisvilde og omegn. Der er måske en tendens til, at “man” (GfTO) af forskellige årsager, og flere gentagelser …… til sidst er helt overbevist om, at MIL er forfærdelig, og gør en masse skade for Tisvildeleje. 

Sådan er det ikke! I min korte tid heroppe har jeg identificeret mange andre holdninger til MIL end den, GfTO giver udtryk for.

Taler foreningen for alle?

Hvis man fra GfTO seriøst mener, at bl.a. MIL ikke udvikler Tisvilde harmonisk, må der konkrete eksempler på “bordet”, herunder fordele og ulemper for byen/Gribskov Kommune. Der må afholdes møder med interessenter, der bliver involveret/påvirket af f.eks. MIL, så der etableres en balanceret debat. Harmonisk udvikling betyder vel, at der skal være samklang mellem to eller flere elementer, der skal være ligevægt, det rette forhold o.s.v. Taler GfTO på alle aldersgruppers vegne? Næppe.

Og f.eks. hvad er det for andre initiativer, som MIL enten overdøver eller forhindrer?

F.eks. er det jo ikke sandt, at folk hindres tilgang til strand og skov, herunder den ro der er ved det. MIL sørger for at lægge plader på stien med indgang til Hegnet ved stejlepladsen/strandkiosken, langs vejen og parkeringspladsen; således at man kan komme videre hvorhen man vil i Hegnet for at nyde skov og strand helt til Liseleje.

Det er ikke harmonisk og konstruktivt, at GfTO ønsker, at MIL skal reduceres med X antal procent. GfTO’s bestyrelsemedlemmer bør deltage på festivalen og notere, hvilke forslag der kan rettes til MIL-ledelsen.

MIL er et brand for byen

På trods af mange meninger, forhindringer og holdninger siden etableringen af MIL har initiativtagerne formået at skabe et brand for byen og kommunen, hvilket – som jeg forstår – sker i konstruktivt samarbejde med Gribskov Kommune, erhvervsrådet, lokalrådet og Skovstyrelsen.

Det vil være skammeligt, at alle de glade mennesker i alle aldre (skønt at se børn og forældre hygge sig med hinanden) med musik og kunstneres optræden, enten begrænses eller forhindres i deltagelse i sommerens musikfestival.

Derudover er der en række forretningsdrivende, der knokler for at give de mange gæster en god oplevelse i byen. 

Jeg bidrager gerne med yderligere og udtrykker mig på baggrund af, hvad jeg har været vidne til. GfTO har naturligvis længere tids erfaring med diverse aktiviteter i Tisvilde og omegn igennem de seneste år. Der savnes dog i høj grad en mere — der er faktisk ingen — saglig argumentation for de udtalelser, GfTO bringer i nyhedsmedierne.

Mit forslag er, at GfTO deltager som konstruktiv sparringspartner, når der holdes møder om MIL.

MIL-ledelsen fortjener en stor ros for at have udviklet så stort arrangement med de udfordringer, der har været, og det skulle gerne kunne bringes til forbedringer indenfor de nuværende rammer i fremtiden. Til glæde for byen, for borgerne, såvel helårs- som landliggerbeboere, og som brand i Tisvildeleje og Gribskov Kommune.

Jeg glæder mig til at deltage ubegrænset i MIL 2019.


Tisvildelejeforeningens svar på Poul Borrings læserbrev i Ugeposten:

DEBAT: Skal Musik i Lejet halveres? Ja tak!

Af Bestyrelsen  
Tisvildelejeforeningen  
3220 Tisvildeleje  

I et langt debatindlæg den 6. november 2018 kritiserer Poul Borring Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn’s (GF) ønsker om en begrænsning af Musik i Lejet (MiL). Borring, tidligere landligger, er fastboende på Hovedgaden i Tisvildeleje.

Borring ønsker en mere nuanceret debat. Han opfordrer GF til at begrunde ønsker om en begrænsning af MiL, til at stifte førstehåndsbekendtskab med MiL og til at indgå i en konstruktiv dialog og samarbejde med involverede parter. Sådan!

Tisvildelejeforeningen (TF) har fra dens stiftelse været stærkt kritisk over for MiL’s stadige vækst, men vi har konstant søgt konstruktiv dialog med andre interessenter, også selv om de havde en anden mening. 

I bestyrelsen for Tisvildelejeforeningen (TF) mener vi, 1) at dialog er nødvendig, men også 2) at dialogen må baseres på facts.

Den bedste ferietid

Lad os starte med facts.

Der er delte meninger om MiL. MiL ligger mellem 2 yderpunkter: Nogle elsker MiL, andre hader det. MiL splitter Tisvildeleje, ikke mellem fastboende og landliggere, men på kryds og tværs.

MiL er siden starten i 2009 vokset, så MiL i 2018 (tal i Kystdirektoratets seneste tilladelse) havde 11.800 deltagere, altså mere end kommunens rammemål på 10.000. MiL har løbende ønsket en udvidelse af de beslaglagte områder, herunder inddragelse af sårbare klitarealer (Natura 2000) med strandterrasse.

MiL lander i Tisvildeleje i den bedste ferietid. Lejet er i forvejen er fuldt af feriegæster, restauranter og butikker har højsæson. MiL beslaglægger den store P-plads ved stranden. MiL lukker Hovedgaden for trafik, MiL hamrer tung transport gennem skoven (Natura 2000). I slipstrømmen fra MiL kører der larmende musik fra restauranterne i lejet og om natten og morgenen fra hundredvis af private after-parties, og vejene bliver farligere (politiet har 18.-20. juli i området haft 600 tilfælde af overtrædelse af hastighedsgrænser, spiritus kørsel, narko kørsel og fund af euforiserende stoffer).

Og MiL er der ikke kun torsdag, fredag og lørdag i uge 29. Forberedelser, opstilling, tung kørsel, afspærringer mv. varer i uger.

Opgiver at være her

Det er et faktum, at MiL for mange beboere, landliggere, fastboende, erhvervsdrivende, medfører meget alvorlige gener. Mange landliggere, nogle har tilknytning til Tisvildeleje gennem generationer, opgiver simpelthen at bruge deres sommerhus midt i den bedste ferieperiode.

Det er der så nogle, der kan lide. Andre – mange andre – kan ikke. Og her er det, at GF kommer på banen med et udspil til tilpasning af MiL til Tisvildelejes kapacitet og områdets egenart. 

Udspillet er ikke en håndfuld landliggeres ”vi alene vide tilgang”, men resultatet af en lang proces med utallige møder med MiL (i det omfang MiL ønsker reel dialog om noget som helst), med kommune, med borgmester, med Lokalrådet, med Erhvervsforeningen, med Tisvildelejeforeningen og med stribevis af beboerkontakter. 

Udspillet er et oplæg til den dialog, som Borring efterlyser. Vi synes ikke, det går langt nok, andre mener, det går for langt, så mon ikke GF er inde på det rette spor, hvis vi skal komme ud over den eksisterende deadlock? 

På et nyligt møde med Gribskov Kommune blev det i hvert fald klart, at der er god samklang i synspunkterne hos de fire store spillere, Grundejerforeningen, Tisvildelejeforeningen, Erhvervsforeningen og Lokalrådet.

Modstanden vokser

Tisvildelejeforeningen ved fra medlemskredsen – og fra i arbejdet i andre fora -, at modstanden mod et MiL i den nuværende størrelse vokser. Modstanden bliver ikke mindre af, at MiL opererer i et lukket rum med sammenflettede selskaber, uden åbenhed om MiLs økonomi, billetsalg, non-profit karakter (i de første år svarede overskuddet til lokale formål pudsigt nok præcis til det kommunale tilskud til MiL!).

Borring er nødt til at erkende, at der er delte meninger om MiL. Uden accept af dette forhold er enhver dialog på forhånd afskåret.