"Syntes i den grad at Musik i Lejet har udviklet sig til at blive en alt for stor belastning for Tisvilde. Min familie har haft sommerhus i årtier og jeg er kommet her siden jeg var barn. Jeg støtter derfor op om foreningen for at gøre noget for at stoppe den uheldige udvikling af en perle af en sommerby der slet slet ikke kan klare det pres en stor kommerciel festival som Musik i Lejet lægger på den lille by."

"Er modstander af den maltraktion der foregår af Tisvildeleje i forbindelse med Musik i lejet og diverse andre arrangementer så som X-terra, montainbike-løb i skoven og lign. som forstyrre dyreliv, beboere og feriegæster."

"Jeg er tilbagevendende gæst i lejet og er bekymret for udviklingen."

"Jeg har læst foreningens brochure og er enig i de erklærede målsætninger. Især er jeg bekymret for udviklingen i nogle af sommerens turist-aktiviteter, som i væsentlig grad gør byen og dens omegn til et larmende inferno i flere dage og nætter. Udbyggende aktiviteter er som regel en fordel for byen og ikke mindst dens næringsliv, men landliggernes interesser bør også tilgodeses. Når dette er sagt, er det ikke kun festivaldeltagerne, der bør klandres. Også de fastboende benytter lejligheden til at larme døgnet rundt i disse perioder. Tilsyneladende tiltager larmen og skrald-volumen år efter år, hvilket ikke er acceptabelt - set med mine øjne. Vi bør værne om Tisvildelejes enestående natur og kultur - den er vidt berømmet, og med god grund."

"Jeg kan ikke forstå man kommercialiserer den hyggelige by med musik i lejet. Det fylder alt for meget…!"

"Ønsker at bevare Tisvildeleje som den er uden formeget Dyrehavsbakken hulumhej m.v."

"Har tilbragt mine somre i Tisvildeleje siden 1935. Frygter nu at Lejet bliver Tivoliseret med koncerter Musik i Lejet og en afskæring af den normale trafik til P-pladsen, som har fundet sted hver sommer til glæde for de besøgende og fastboende."

"Jeg sympatiserer med Tisvildelejeforeningens holdninger til den belastning af vores område som accelererer år for år, med forurening og larm. Der kan ikke sættes tal på de plastik- og glaskrus, flasker, pølsepapir, cigaretskod o.s.v jeg har samlet op ude- og indenfor hegnet mod gaden- i specielt festivalperioden. Det har kunnet mærkes med teltlejren ved skolen. Parkering trods forbud i begge sider af vejen har også skabt problemer."

"Vi elsker Tisvilde og den afslappede atmosfære, ro og rå natur der er her - og sådan skal det blive med at være. Synes det hyggelige går væk når ungerne bygger sandslotte med cigaretskodder i."

"Så er støjhelvedet slut, har mødt fremmede mennesker i min have der syntes det var helt ok at forrette deres nødtørft, og i øvrigt mente at havemøbler var et fælles anliggende. Den lille lokalpolitiske ejendomsmægler, der formegentlig bor i passende afstand synes det er skønt for lokalmiljøet og erhvervslivet (der består af 5-10 personer) hvad har han gang i, vi har været til stedeit Tisvildeleje siden 1936 altså flere generationer, så det er ikke et spørgsmål om at lade være med at anskaffe sommerhus her, vi var her "lissom"først. Alle brandveje var blokeret, tænk på en græs/skovbrand, der er ikke muligheder for at komme frem for brandvæsene, endsige at evakuere evt tilskadekomne. Vi har ikke lukket et øje i 3 nætter. Begræns festivallen, den er helt ude af kontrol. Eller bedre flyt den, ingen store festivaller ligger i en by, men ude på Lars T mark, med god grund. Samtidigt er der animerede fester overalt i byen, forældre har tydeligvis overladt husene til den yngre generation, der naturligvis benytter larmen til at dække over egen larm. Jeg har i 3 dage været omgivet af meget høj musik til 05.00. Godt initiativ til Tisvildelejeforeningen"

"Jeg sympatiserer med Tisvildelejeforeningens holdninger til den belastning af vores område, som fx har manifesteret sig i dette års stærkt udvidede »Musikfestival«. Hvad denne førte med sig af larm, forurening af strandens nærområder, såvel som haver og fortove hos Hovedgadens beboere, er ude af proportioner med, hvad der er rimeligt i vort begrænsede område."

"For at undgå tivolisering, som vi oplevede i GL.Skagen"

"Synes Tisvilde skal være en livlig og attraktiv by med kulturelle aktiviteter, men det skal ske med respekt for byens ånd og historie".

"Jeg ønsker et Tisvilde, som er for alle med både kultur og natur".

"For at støtte foreningens arbejde, for et autentisk Tisvilde".

"Jeg ønsker at særlig Tisvilde strand skal forblive en naturstrand, ikke en strand med for mange aktiviteter".

"Er modstander af den maltraktion der foregår af Tisvildeleje i forbindelse med Musik i lejet og diverse andre arrangementer så som X-terra, montainbike-løb i skoven og lign. som forstyrre dyreliv, beboere og feriegæster."

Bliv medlem af Tisvildelejeforeningen